okresie rzymskim

Encyklopedia PWN

tetrarchia
[gr. téttares ‘cztery’, archḗ ‘władza’]:
Thorsberg
[tọ:rsbrk],
wzgórze w pobliżu m. Süderbrarup w północnych Niemczech (Szlezwik-Holsztyn), na północny wschód od m. Szlezwik;
Thorvaldsen
[tọrwalsən]
Bertel Wymowa, ur. 13 XI 1768, Kopenhaga, zm. 24 III 1844, tamże,
rzeźbiarz duński czynny we Włoszech, zwany skandynawskim Michałem Aniołem.
działalność artystyczna ludów zamieszkujących od 2. połowy II tysiąclecia p.n.e. tereny dzisiejszej Bułgarii, częściowo Rumunii i północnej Grecji (Tracja);
tragedia
[łac. < gr.],
jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt tragiczny (tragizm);
Trypolis, Ṭarābulus al-Gharb,
stolica Libii, w Trypolitanii, w północno-zachodniej części kraju, nad M. Śródziemnym, nad zat. Mała Syrta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia