okresie rzymskim

Encyklopedia PWN

termy
[łac.< gr.],
łaźnie publiczne budowane w miastach starożytnej Grecji, szczególnie w okresie hellenistycznym, charakterystyczne przede wszystkim dla kultury rzymskiej;
tetrarchia
[gr. téttares ‘cztery’, archḗ ‘władza’]:
Thorsberg
[tọ:rsbrk],
wzgórze w pobliżu m. Süderbrarup w północnych Niemczech (Szlezwik-Holsztyn), na północny wschód od m. Szlezwik;
Thorvaldsen
[tọrwalsən]
Bertel Wymowa, ur. 13 XI 1768, Kopenhaga, zm. 24 III 1844, tamże,
rzeźbiarz duński czynny we Włoszech, zwany skandynawskim Michałem Aniołem.
działalność artystyczna ludów zamieszkujących od 2. połowy II tysiąclecia p.n.e. tereny dzisiejszej Bułgarii, częściowo Rumunii i północnej Grecji (Tracja);
tragedia
[łac. < gr.],
jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt tragiczny (tragizm);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia