okresie rzymskim

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie pomor., na Pojezierzu Iławskim, między jez.: Barlewickim i Sztumskim.
archeol. jedno z największych znanych centrów produkcji żelaza z okresu wpływów rzymskich w barbarzyńskiej Europie, obejmujące strefę wytwarzania metalu w dorzeczu rzeki Kamiennej oraz zaplecze na Wyżynie Sandomierskiej;
Tall al-Atrib, Tell Atrib, gr. Atribis,
staroż. miasto w Dolnym Egipcie, w Delcie Nilu (obecnie ruiny w pobliżu m. Banha);
w mitologii kartagińskiej bogini utożsamiana z fenicką Asztarte;
Teby, Wase, Wo’se, Nowe, Nuwe,
w starożytności jedno z głównych miast w Górnym Egipcie, nad Nilem (obecnie część Teb zajmują miasta Luksor i Karnak).
Terencjusz, Publius Terentius Afer, żył w II w. p.n.e.,
komediopisarz rzymski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia