okresie klasycznym

Encyklopedia PWN

trzeci okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 440 do ok. 408 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
Tasso Torquato, ur. 11 III 1544, Sorrento, zm. 25 IV 1595, Rzym,
poeta włoski, autor poematu Jerozolima wyzwolona.
Teatr Nowy w Poznaniu,
teatr zał. 1923;
tragedia
[łac. < gr.],
jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt tragiczny (tragizm);
trofeum, gr. trópaion, łac. tropaeum,
w Grecji klasycznej znak klęski wroga (z drewna, czasem z brązu lub kamienia), stawiany przez zwycięzców na polu bitwy;
Voltaire
[woltẹ:r],
Wolter Wymowa, właśc. François-Marie Arouet Wymowa, ur. 21 XI 1694, Paryż, zm. 30 V 1778, tamże,
francuski pisarz, filozof, historyk, publicysta; jeden z głównych przedstawicieli oświecenia w Europie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia