okresie homeryckim

Encyklopedia PWN

mitologia Greków i Rzymian, mitologia klasyczna,
ogół mitów i legend właściwych kulturze greckiej i rzymskiej, także nauka zajmująca się ich badaniem.
Ajschylos, Eschyl, gr. Aíschylos, ur. 525 p.n.e., Eleusis k. Aten, zm. 456 p.n.e., Gela na Sycylii,
jeden z trzech wielkich tragediopisarzy greckich, uznany za twórcę tragedii klasycznej.
Hermes, Hermḗs,
mit. gr. bóstwo uosabiające moc przekraczania granic (m.in. jako posłaniec Zeusa, a także bóstw podziemnych — Hermes Psychopompos ‘wodzący dusze’, przewodnik zmarłych do Hadesu), wytyczania szlaków (opiekun podróżnych);
Psellos Michał, ur. 1018, Konstantynopol, zm. ok. 1096, tamże,
bizant. mąż stanu, uczony i poeta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia