okresie hellenistycznym

Encyklopedia PWN

dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Afrodyzja, Afrodyzjada, starogr. Aphrodisías, bizant. Stauropolis,
staroż. miasto w Karii, w górach Ak Dağ, ob. w zachodniej Turcji, w ilu Aydın, we w. Geyre;
Baalbek, Ba‘labakk, w okresie hellenistycznym Heliopolis,
m. w północno-wschodnim Libanie, w dolinie Bekaa, na zachodnich stokach Antylibanu.
termin oznaczający porządki prawne staroż. ludów żyjących w basenie M. Śródziemnego (gł. Greków i Rzymian) oraz państw staroż. Bliskiego Wschodu.
gliptyka
[gr. glyptikós ‘rzeźbiarski’],
sztuka rzeźbienia — rytowanie i rżnięcie szlachetnych i półszlachetnych kamieni (gemma);
w staroż. Grecji proces ekspansji na tereny (z reguły zamor.) zamieszkane przez nie-Greków. Miasto, które zakładało kolonię,
pałac
[łac.],
reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych;
sarkofag
[gr. sarkophágos ‘mięsożerny’],
ozdobna trumna, zwykle w kształcie skrzyni, rodzaj pomnika nagrobkowego;
Aleksandria, Al-Iskandariyyah,
m. w Egipcie, na mierzei oddzielającej przybrzeżne jezioro Marjut od M. Śródziemnego, na zachodnim skraju delty Nilu;
apoteoza
[gr. apothéōsis ‘ubóstwienie’],
religiozn. akt uznania istoty ludzkiej za bóstwo;
termin stosowany na oznaczenie sztuki społeczeństw Arabii okresu przedmuzułmańskiego (ok. 1000 p.n.e.–600 n.e.) reprezentowanej głównie przez zabytki z południowej części Półwyspu Arabskiego, a także arabskiej sztuki muzułmańskiej stanowiącej część sztuki islamu.
Bieżuńska-Małowist Iza, ur. 1 I 1917, Warszawa, zm. 27 VII 1995, Nieborów,
żona Mariana Małowista, historyk starożytności specjalizujący się w dziejach społ. i gosp. świata hellenistycznego i rzym., a zwłaszcza zajmujący się niewolnictwem;
bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia