okresie archaicznym

Encyklopedia PWN

stanowisko antropologiczne w Indonezji, w środkowej części Jawy, w dolinie rz. Solo, na północny wschód od Surakarty.
saliowie
[łac. salire ‘tańczyć’],
w staroż. Rzymie 2 stowarzyszenia rel. czczące boga Marsa;
stela
[łac. < gr. stḗlē ‘słup’, ‘kamień grobowy’],
szt. plast. rodzaj pomnika nagrobnego;
nazwa obszarów południowej Mezopotamii zasiedlonych przez Sumerów, twórców (ok. połowy IV i w III tysiącleciu p.n.e.) jednej z najstarszych znanych cywilizacji,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia