okresie archaicznym

Encyklopedia PWN

Hiacynt, Hyákinthos,
mit. gr. heros czczony w Amyklaj (Lakonia); miał grób w kształcie ołtarza w świętym okręgu Apollina, gdzie składano ofiary podczas letniego, 3-dniowego święta Hiakintia, obchodzonego z okazji zbiorów zbóż;
interpretatio
[łac., ‘tłumaczenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘interpretacja’],
w prawie rzym. twórcza wykładnia prawa dokonywana przez jurystów;
Mezopotamia, Międzyrzecze,
kraina geograficzna i historyczna na Bliskim Wschodzie, w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, głównie w Iraku, Syrii i Iranie, częściowo w granicach Turcji i Kuwejtu;
Mina, Al-, Al-Mīnā’,
w starożytności port u ujścia rz. Orontes (ob. Asi) do M. Śródziemnego (obecnie w Turcji);
Okeanos, gr. Ōkeanós, łac. Oceanus,
mit. gr. w archaicznym greckim obrazie świata bóstwo rzeki opływającej ziemię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia