okres archaiczny

Encyklopedia PWN

w nauce prawa nazwa określająca ogół norm prawnych z okresu ukształtowania się organizmów państwowych.
dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia