okres

Encyklopedia PWN

w archeologii nazwa okresu chronologii względnej, przyjętego dla kultur archeol. północnej części środkowej Europy i Skandynawii, w przybliżeniu odpowiadającego okresowi lateńskiemu na obszarach objętych cywilizacją celtycką;
geol. okres w historii Ziemi charakteryzujący się dużym zasięgiem mórz;
okres poprzedzający kopulację zwierząt;
archeol. okres w podziale chronologicznym pradziejów środkowej Europy, wydzielony w obrębie wczesnej epoki żelaza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia