okrętowy

Encyklopedia PWN

oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
Stevens
[sti:wnz],
amer. wynalazcy i przedsiębiorcy:
stopy, których głównymi składnikami są aluminium lub magnez, o małej gęstości (1,8–2,9 g/cm3);
żegl. szybkie, równomierne uderzenia w dzwon okrętowy oznaczające czas w cyklu 4-godzinnym (w czasie każdej wachty);
Szlezwik, Schleswig Wymowa,
m. w północnej części Niemiec, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, port nad zat. Schlei (odnoga Zat. Kilońskiej).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia