okrętowy

Encyklopedia PWN

dokument rejestracyjny stwierdzający przynależność państw. i własność statku wodnego;
żegl. dzwon, często ozdobny, z nazwą statku, służący do nadawania sygnałów w czasie mgły;
manifest okrętowy, manifest ładunkowy,
dokument zawierający szczegółowy spis ładunków statku w danym rejsie.
silnik do napędu statku wodnego (s.o. napędowy, główny) lub do napędu urządzeń na statku, np. prądnic, sprężarek (s.o. pomocniczy);
dokumenty, które zgodnie z prawem mor. powinny znajdować się na każdym statku morskim;
Forum Okrętowe, ang. Association of Polish Maritime Industries,
pol. stowarzyszenie zrzeszające stocznie oraz producentów i dostawców materiałów i urządzeń okrętowych, zał. 1993.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia