okrętowe

Encyklopedia PWN

dokumenty, które zgodnie z prawem mor. powinny znajdować się na każdym statku morskim;
Forum Okrętowe, ang. Association of Polish Maritime Industries,
pol. stowarzyszenie zrzeszające stocznie oraz producentów i dostawców materiałów i urządzeń okrętowych, zał. 1993.
państw. przedsiębiorstwo armatorskie, zał. 1951 w wyniku reorganizacji przedsiębiorstw żeglugi i administracji mor., z siedzibą w Gdyni;
dokument rejestracyjny stwierdzający przynależność państw. i własność statku wodnego;
żegl. dzwon, często ozdobny, z nazwą statku, służący do nadawania sygnałów w czasie mgły;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia