okółkowe

Encyklopedia PWN

bot. organ roślinny, krótkopęd służący do płciowego rozmnażania się roślin;
ulistnienie, filotaksja,
bot. sposób rozmieszczenia (prawidłowość w układzie) liści na pędzie, a wcześniej ich zawiązków w pąkach.
huby, żagwie,
bot. potoczna nazwa funkcjonalnej grupy gatunków utworzonej na podstawie podobieństwa morfologicznego, konsystencji owocników i porażonego podłoża, nie mających wspólnego pochodzenia, nie stanowiących taksonu (jednostki) systematycznego;
nadwodnik, Elatine,
rodzaj z rodziny nadwodnikowatych (Elatinaceae);
szałwia, Salvia,
rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (wargowych);
żagwiowate, Polyporaceae,
rodzina grzybów podstawczaków, zaliczana do funkcjonalnej grupy grzybów rozkładających drewno, o twardej konsystencji, o hymenoforze rurkowatym (poliporoidalnych), niespokrewnionych ze sobą, ale wykazujących podobieństwo morfologiczne oraz podobieństwo konsystencji owocników i zasiedlanych podłoży.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia