ogrodowy

Encyklopedia PWN

dzielnica w południowej części lewobrzeżnej Warszawy, nad Wisłą, Wilanówką i Kanałem Sobieskiego;
kierunek w sztuce ogrodowej, który powstał w 3. ćwierci XVIII w. w Anglii, pod wpływem ogólnego zainteresowania sztuką chińską.
kierunek w sztuce ogrodowej występujący w krajach europejskich w XVII i XVIII w.;
boskiet
[fr. bosquet < wł. boschetto ‘lasek’],
zwarty masyw drzew i krzewów o geom. zarysie, ujęty strzyżonymi zwykle ścianami;
Majdecki Longin, ur. 4 X 1925, Warszawa, zm. 14 VII 1997, tamże,
architekt krajobrazu, historyk sztuki, planista przestrzeni;
Wersal, Versailles Wymowa,
m. we Francji, w zespole miejskim Paryża, ok. 20 km na południowy zachód od centrum Paryża;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia