ogrodowej

Encyklopedia PWN

Majewski Hilary, ur. 15 V 1838, Radom, zm. 21 VII 1892, Łódź,
architekt;
gabinet
[wł. < fr.],
szt. ogrod. w sztuce ogrodowej element przestrzenny kompozycji utworzonej przez strzyżone ściany szpalerów (niekiedy wraz z basenami, rzeźbami);
Majdecki Longin, ur. 4 X 1925, Warszawa, zm. 14 VII 1997, tamże,
architekt krajobrazu, historyk sztuki, planista przestrzeni;
Palissy
[palisị]
Bernard, ur. ok. 1510, Lacapelle-Biron, zm. ok. 1590, Paryż,
fr. architekt, ogrodnik, teoretyk sztuki ogrodowej, twórca witraży i ceramiki;
prospekt
[łac.],
perspektywa ogrodowa,
w sztuce ogrodowej widok oglądany z pewnego punktu w ogrodzie wzdłuż osi;
szt. plast. prąd w sztuce w XVIII w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia