ogrodowego

Encyklopedia PWN

rabarbar, rzewień, Rheum,
rodzaj z rodziny rdestowatych;
boskiet
[fr. bosquet < wł. boschetto ‘lasek’],
zwarty masyw drzew i krzewów o geom. zarysie, ujęty strzyżonymi zwykle ścianami;
gabinet
[wł. < fr.],
szt. ogrod. w sztuce ogrodowej element przestrzenny kompozycji utworzonej przez strzyżone ściany szpalerów (niekiedy wraz z basenami, rzeźbami);
kiosk
[tur. köşk, pers. koszk ‘pałac’, ‘pawilon’],
arch. w architekturze islamu ozdobny pałacyk letni w formie pawilonu ogrodowego lub willi, także pawilon ogrodowy w formie altany, dach wsparty na kolumnach, często o orientalnych cechach arch., popularny w XVIII i XIX w.
Majdecki Longin, ur. 4 X 1925, Warszawa, zm. 14 VII 1997, tamże,
architekt krajobrazu, historyk sztuki, planista przestrzeni;
niecierpek, Impatiens,
rodzaj z rodziny niecierpkowatych (balsaminowatych, Balsaminaceae);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia