ogonowym

Encyklopedia PWN

ogonowa kość, kość guziczna,
zakończenie kręgosłupa u człowieka;
Piasecki Frank, ur. 24 X 1919, Filadelfia, zm. 11 II 2008, tamże,
amerykański konstruktor śmigłowców, pochodzenia polskiego.
główny składnik części osiowej wewnętrznego szkieletu kręgowców;
pokolcowate, Acanthuridae,
rodzina ryb mor. z rzędu okoniokształtnych;
przerzutki, Archeognatha,
podrząd szczeciogonków (niekiedy traktowane jako rząd Microcoryphia);
samogłów, Mola mola,
ryba mor. z rodziny samogłowowatych (Molidae), rzędu najeżkokształtnych (Tetraodontiformes);
Sikorski, Sikorsky, Igor I. Wymowa, ur. 6 VI 1889, Kijów, zm. 25 X 1972, Easton,
amerykański konstruktor lotniczy, pochodzenia rosyjskiego, pionier wielkich samolotów i śmigłowców.
świetlikokształtne, Myctophiformes,
rząd ryb mor.;
trylobity, Trilobita,
gromada paleozoicznych stawonogów;
lotn. zespół stałych i ruchomych powierzchni nośnych statku latającego;
Zeppelin
[c̣pəli:n]
Ferdinand von Wymowa, ur. 8 VIII 1838, Konstancja, zm. 8 III 1917, Berlin,
niemiecki generał, twórca i pionier sterowców sztywnych.
zwinnik, Hemigrammus,
rodzaj ryb słodkowodnych z rodziny kąsaczowatych;
akantody
[gr. ákantha ‘kolec’],
fałdopłetwe, Acanthodii,
gromada paleozoicznych ryb kopalnych, żyły od syluru do permu;
anaspidy, Anaspida,
gromada ostrakodermów, prawdopodobnie blisko spokrewniona z minogami; znane z terenów Europy i Ameryki Północnej, od syluru do dewonu.
cyrulik, ryba chirurg, Acanthurus hepatus,
ryba mor. z rodziny pokolcowatych;
diugoń, Dugong dugong,
ssak mor. z rzędu syren, jedyny współcz. przestawiciel rodziny diugoni (Dugongidae), obejmującej także wymarłą krowę morską;
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
głowik, głębik, Lycodes,
rodzaj ryb mor. z rzędu okoniokształtnych;

Słownik języka polskiego PWN

ogon
1. «u ryb, płazów, gadów i ssaków: tylna, zwężona i wydłużona część ciała»
2. «futro, skóra lub pęk włosów z tej części ciała zwierząt»
3. «u ptaków: pęk piór wyrastających z tylnej części ciała»
4. «końcowa, zwężająca się część przedmiotu, urządzenia, stroju itp., będąca jego przedłużeniem»
5. pot.; zob. ogonek w zn. 2.
6. pot. «zwierzę hodowane w gospodarstwie rolnym»
7. pot. «osoba chodząca za kimś w celu śledzenia go»
8. pot. «epizodyczna rola sceniczna niepozwalająca aktorowi zaprezentować swych umiejętności»

• ogonowy
koło ogonowe «w podwoziu samolotowym koło podpierające na ziemi tylną część kadłuba samolotu»
kość ogonowa «kość powstała przez zrośnięcie szczątkowych kręgów ogonowych, tworząca zakończenie kręgosłupa u człowieka»
płoza ogonowa «element podwozia samolotu lub szybowca chroniący ogon kadłuba przed uderzeniem o ziemię w czasie lądowania i hamujący samolot lub szybowiec w czasie dobiegu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia