ogniwami

Encyklopedia PWN

organizacja konspiracyjna utworzona X 1939 przez działaczy ZNP;
akumulator jonowolitowy, ogniwo jonowolitowe, ogniwo z jonem litu,
rodzaj akumulatora elektrycznego;
akumulator niklowo-kadmowy, ogniwo niklowo-kadmowe,
ogniwo galwaniczne odwracalne (akumulator elektr.), w którym elektrodą ujemną jest kadm, dodatnią tlenek wodorotlenek niklu NiO(OH) (wprasowany w płytkę niklową), a elektrolitem 20-procentowy roztwór wodorotlenku potasu (a.n.-k. jest akumulatorem zasadowym);
akumulator niklowo-wodorkowy, ogniwo niklowo-wodorkowe,
ogniwo galwaniczne odwracalne (akumulator elektr.), w którym elektrodą dodatnią jest tlenek wodorotlenek niklu NiO(OH) (wprasowany w płytkę niklową), ujemną — siatka ze stopu (Ni-Ti lub Ni-La) o zdolności magazynowania wodoru (gaz jest pochłaniany podczas ładowania), elektrolitem — roztwór wodorotlenku potasu;
akumulator niklowo-żelazowy, ogniwo niklowo-żelazowe Edisona,
ogniwo galwaniczne odwracalne (akumulator elektr.), w którym elektrodą ujemną jest płytka żelazna, dodatnią tlenek wodorotlenek niklu NiO(OH), a elektrolitem — 20-procentowy roztwór wodorotlenku potasu (akumulator zasadowy);
anoda
[gr.],
w elektrochemii — w ogniwie elektrochemicznym (ogniwo galwaniczne) i elektrolizerze ta elektroda, na której zachodzi reakcja utlenienia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia