ogniwami

Encyklopedia PWN

mikroogniwo galwaniczne tworzące się na powierzchni metalu (np. w wyniku niejednorodności chem. powierzchni stykającej się z elektrolitem);
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest rtęć pokryta pastą z siarczanu rtęci (Hg2SO4) i siarczanu cynku (ZnSO4), dodatnią — amalgamat cynku, elektrolitem — nasycony roztwór ZnSO4;
łańcuchy pokarmowe, łańcuchy troficzne,
jednostki organizacji biotycznej (biota) ekosystemów, stanowiące drogi, po których odbywa się przepływ energii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia