ogniwami

Encyklopedia PWN

ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest lit, elektrodę dodatnią może stanowić m.in. ditlenek manganu (MnO2) lub jod (I2) — w ogniwach małej mocy, albo np. chlorek tionylu (SOCl2) — w ogniwach dużej mocy;
ogniwo galwaniczne zbudowane z cynkowej anody, stalowej obudowy będącej w kontakcie z tlenkiem manganu(IV) MnO2 jako katody i elektrolitu zawierającego stężony roztwór wodorotlenku sodu lub potasu;
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest zwykle cynk, elektrodą dodatnią tlenek rtęci(II) — w niektórych ogniwach z dodatkiem ditlenku manganu, MnO2, a elektrolitem roztwór wodorotlenku potasu: Zn | KOH | HgO;
ogniwo galwaniczne zbudowane z 2 identycznych półogniw (elektrod) różniących się stężeniem składnika biorącego udział w reakcjach elektrochemicznych;
ogniwo jądrowe, radioizotopowy generator elektryczny,
źródła energii elektr., w których energia ta powstaje w wyniku rozpadu promieniotwórczego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia