ogniwa chemiczne

Encyklopedia PWN

urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej, którą można z powrotem przetworzyć na energię prądu elektrycznego;
widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
dział chemii fiz., nauka zajmująca się współzależnością zjawisk elektr. i reakcji chemicznych.
elektrochemia przemysłowa, elektrochemia techniczna, elektrochemia stosowana,
dział elektrochemii obejmujący zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem procesów elektrochemicznych;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
fungicydy
[łac.],
środki grzybobójcze,
substancje biologicznie czynne o działaniu grzybobójczym (należące do pestycydów), stosowane w ochronie roślin w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez grzyby patogeniczne bądź do zwalczania tych chorób;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia