ogniskowej

Encyklopedia PWN

fiz. odległość ogniska opt. od soczewki (cienkiej) lub zwierciadła kulistego.
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
odpowiednio ukształtowany obszar pola magnet. (s.e. magnetyczna) lub pola elektr. (s.e. elektrostatyczna) skupiający przechodzącą przezeń wiązkę obdarzonych ładunkiem cząstek (elektronów, jonów); działa w podobny sposób jak soczewka szklana, skupiająca wiązkę promieni świetlnych.
kamera Schmidta
[k. szmıta],
teleskop Schmidta,
teleskop soczewkowo-zwierciadlany o dużym polu widzenia (średnica dochodząca do 25°), skonstruowany 1931 przez optyka niem., B.V. Schmidta (1879–1935).
mikroskop akustyczny, ang. Scanning Acoustic Microscope (SAM),
przyrząd do otrzymywania powiększonych obrazów struktury ośrodka sprężystego za pomocą fal ultradźwiękowych o bardzo dużych częst. (do kilku GHz);
dział optyki zajmujący się przetwarzaniem sygnałów opt. w dziedzinie częst. przestrzennych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia