ogólne

Encyklopedia PWN

dział dydaktyki obejmujący zagadnienia podstawowe, dotyczące ogółu procesów nauczania i uczenia się.
w myśli chrześc.: dział etyki zajmujący się filoz. refleksją nad podstawami etyki, wartościami moralnymi, odpowiedzialnością moralną, powinnością, sumieniem itp.;
obligacje na amerykańskim rynku finansowym, zwolnione od podatku, emitowane przez władze stanowe lub lokalne, zabezpieczone pełną zdolnością kredytową i podatkową emitenta.
dyscyplina pedagogiki zajmująca się jej podstawami teoret.;
ekon. stan gospodarki, który występuje, gdy są spełnione wszystkie warunki równowag cząstkowych (równowagi konsumenta, producenta, rynku, gałęzi);
dział socjologii teoret.; korzystając z wyników badań socjologii szczegółowej i in. nauk społ., dostarcza wiedzy o całości życia społecznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia