odporne na korozję

Encyklopedia PWN

stale o szczególnej odporności na korozję uzyskanej przez wprowadzenie składników stopowych (głównie chromu) zwiększających zdolność stali do pasywacji;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
staliwo, stal lana,
stal odlewana do form odlewniczych, nie poddawana obróbce plast.;
stopy lekkie (gęstość 2,55–2,80 g/cm3), których gł. składnikiem jest aluminium.
tytan
[gr.],
Ti, titanium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 22;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia