odniesienia

Encyklopedia PWN

wzorzec jednostki miary, etalon, standard,
przyrząd (pomiarowe przyrządy) lub pomiarowy system przeznaczony do definiowania, realizacji, zachowania lub odtwarzania jednostki miary albo jednej lub wielu wartości pewnej wielkości, służący jako odniesienie do wzorcowania przyrządów i systemów pomiarowych.
artysta sprawujący opiekę nad bieżącym repertuarem swojego zespołu (korekty codziennych przedstawień, wprowadzenie nowych obsad); nazwa b. bywa błędnie stosowana w odniesieniu do tancerzy — solistów i choreografów.
zespół norm i przepisów prawnych regulujących treść i formę budżetu oraz procedur budżetowych w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
ciężar, siła ciężkości,
siła działająca na ciało materialne w pobliżu powierzchni Ziemi, będąca sumą sił oddziaływania grawitacyjnego ciała z Ziemią i ze znajdującymi się w jej pobliżu innymi ciałami niebieskimi o dużych masach oraz sił bezwładności odpowiadających unoszeniu ciała w nieinercjalnym układzie odniesienia związanym z powierzchnią Ziemi (grawitacja, siła bezwładności);
relacja efektu do nakładu czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji.
eklektyzm
[gr. eklektikós ‘wybierający’],
arch., szt. plast. termin przejęty z filozofii, oznaczający połączenie w jednym dziele wybranych elementów pochodzących z różnych epok i środowisk artystycznych, które nie prowadzi do syntezy formy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia