odniesienia

Encyklopedia PWN

pojęcie należące współcześnie do języka potocznego, występujące także w dyskursie publicznym oraz w naukach społecznych; w rozumieniu potocznym polityka oznacza: umiejętność sprawowania władzy publicznej; działania rządu; zdolność mobilizowania członków zbiorowości do wspólnego wysiłku na rzecz celów społecznych i zyskiwania ich posłuchu dla decyzji władzy; umiejętność skutecznej realizacji wyznaczonych celów społecznych w podzielonym, zróżnicowanym społeczeństwie.
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania cyfrowo-analogowego.
siła bezwładności, siła pozorna,
fiz. siła występująca w nieinercjalnym układzie odniesienia, nie związana z oddziaływaniem żadnych konkretnych ciał;
siła Coriolisa
[s. korjolisa],
fiz. jedna z sił bezwładności, której dodanie do sił faktycznie działających na ciało uwzględnia wpływ ruchu obrotowego nieinercjalnego układu odniesienia na ruch ciała w tym układzie;
fiz. jedna z sił bezwładności, związana z przyspieszeniem dośrodkowym punktu materialnego powstałym w wyniku obrotu nieinercjalnego układu odniesienia;
termin stosowany w metrologii, określający powiązanie wyniku pomiaru z przyjętymi układami odniesienia przez nieprzerwany łańcuch porównań;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia