odniesienia

Encyklopedia PWN

kinematyka
[gr. kínēma ‘ruch’],
dział mechaniki klas. zajmujący się badaniem geom. właściwości ruchu ciał bez uwzględnienia ich cech fiz. i działających na nie sił.
sformułowane 1687 przez I. Newtona 3 podstawowe prawa dynamiki klasycznej.
Plebański Tomasz, ur. 11 IX 1930, Warszawa, zm. 20 VIII 1994, tamże,
fizykochemik i metrolog;
pole fizyczne pośredniczące w oddziaływaniu elektromagnetycznym (oddziaływania fundamentalne);
poligonizacja
[łac. < gr.],
poligonometria,
geod. metoda wyznaczania współrzędnych punktów w terenie (punktów poligonowych), utrwalonych znakami podziemnymi i naziemnymi w przyjętym geodezyjnym układzie odniesienia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia