odniesienia

Encyklopedia PWN

wzorzec analityczny, substancja wzorcowa,
ogólny termin stosowany w analizie chem. do określenia substancji o dokładnie znanym składzie chem., w stosunku do której odnosi się wyniki analizy.
dział chemii teoret. zajmujący się badaniem układów chem. za pomocą metod mechaniki kwantowej;
fiz. w teorii względności czas odmierzany przez poruszający się zegar idealny, który mierzyłby czas kolejno w inercjalnych układach odniesienia, w których by chwilowo spoczywał;
elipsoida obrotowa spłaszczona, najbardziej zbliżona kształtem do powierzchni geoidy na całej Ziemi.
grawimetria
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
nauka zajmująca się pomiarami przyspieszenia ziemskiego (tj. natężenia pola siły ciężkości), a także ich wykorzystaniem w technice i naukach przyrodniczych;
IGS, ang. International GPS Service, Międzynarodowa Służba GPS,
organizacja międzynar., zał. 1994 przez Międzynar. Asocjację Geodezji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia