odmiany mieszane

Encyklopedia PWN

politol. ogólna nazwa teorii, propagowanych głównie na Zachodzie, zakładających stopniowe upodabnianie się społeczeństw kapitalistycznego i komunistycznego, którego wynikiem miał być trzeci, pośredni typ ustroju społeczno-ekonomicznego i politycznego; za przejawy procesu konwergencji uznawano podobieństwa między tymi społeczeństwami w zakresie: upowszechniania planowania gospodarczego oraz naukowych metod i technik produkcji i zarządzania, poziomów rozwoju gospodarczego, stylów życia, postępującej dezideologizacji.
Wittgenstein
[wı̣tgnsztain]
Ludwig Josef Johan Wymowa, ur. 26 IV 1889, Wiedeń, zm. 29 IV 1951, Cambridge,
filozof austriacki, jeden z najbardziej wpływowych filozofów XX w..
góry zrębowe w północno-wschodnich Chinach, od M. Żółtego po Niz. Sungaryjską, wzdłuż granicy z Koreą Północną i Rosją;
związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia