odmiany mieszane

Encyklopedia PWN

język polskich zbiorowości etnicznych zamieszkujących poza granicami kraju;
boghed
[ang. boghead],
geol. odmiana sapropelowego węgla kopalnego powstałego gł. ze szczątków glonów;
psychologia fenomenologiczna badająca różne odmiany intencjonalności.
racemat, postać racemiczna,
chem. mieszanina enancjomerów, nie wykazująca aktywności optycznej;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia