odmiany gatunkowej

Encyklopedia PWN

kategoria teoretycznoliteracka, podstawowa jednostka systematyki literackiej, uniwersalny wzorzec form literackich;
różanecznik, rododendron, azalia, Rhododendron, Azalea,
rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych;
wiśnia, Cerasus,
podrodzaj drzew i krzewów z rodzaju Prunus (śliwa; traktowany niekiedy jako samodzielny rodzaj Cerasus);
epos
[gr. épos ‘słowo’, ‘opowieść’, ‘pieśń’],
epopeja,
dłuższy utwór, zwykle wierszowany, którego tematem są dzieje bohaterów narodowych przedstawione na tle ważnych i przełomowych wydarzeń historycznych;
folklor
[ang. folk-lore ‘wiedza ludu’],
synkretyczna, wieloskładnikowa forma lud. kultury symbol.-artystycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia