odległość

Encyklopedia PWN

mat. wartość metryki;
astr. kątowa odległość punktu (np. gwiazdy) na sferze niebieskiej od bieguna świata;
fot. odległość, od której zaczyna się głębia ostrości przy nastawieniu obiektywu na ∞ (nieskończoność).
astr. kątowa odległość punktu (np. gwiazdy) na sferze niebieskiej od zenitu;
astr. reguła mówiąca, że prędkość wzajemnego oddalania się galaktyk we Wszechświecie jest proporcjonalna do ich odległości;
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia