odkrywkowych

Encyklopedia PWN

zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
okręg przemysłowy w województwie świętokrzyskim i województwie podkarpackim (głównie w powiecie tarnobrzeskim i powiecie staszowskim), w Kotlinie Sandomierskiej.
górn. podstawowy proces eksploatacji górniczej złoża kopalin stałych, obejmujący: urabianie kopaliny, ładowanie i transport urobku, obudowywanie (kopalniana obudowa) i likwidowanie wyrobisk.
Bingham Canyon
[bı̣ŋəm kạ̈njən],
miejscowość w USA, w stanie Utah, na południe od Wielkiego Jez. Słonego;
m. w zachodnich Czechach (kraj uściański), nad rzeką Ohrza, u podnóża Rudaw;
wieloczynnościowa maszyna górnicza,
prow. w północno-wschodnich Chinach w obrębie dawnej Mandżurii, nad M. Żółtym;
woj. w środkowej części Polski, na północy graniczy z woj. kujawsko-pomor., na północy i wschodzie z mazowieckim, na południowym wschodzie ze świętokrzyskim, na południu ze śląskim i opolskim, na zachodzie z wielkopol.;
Morenci
[morẹnsi],
wielki ośr. wydobycia rud miedzi, srebra i złota w USA (stan Arizona), w pobliżu granicy z Nowym Meksykiem;
Nadreńskie Zagłębie Węgla Brunatnego, Rheinische Braunkohlenrevier,
okręg eksploatacji węgla brunatnego w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, między Kolonią, Neuss i Akwizgranem, jeden z największych w Europie (pow. ok. 2500 km2);
górn. wyrobisko powstałe w wyniku prowadzenia eksploatacji odkrywkowej oraz pot. nazwa kopalni odkrywkowej.
górn. wyrobisko powstałe w wyniku prowadzenia eksploatacji odkrywkowej;
górn. w kopalniach podziemnych nachylone wyrobisko korytarzowe łączące 2 chodniki znajdujące się na różnych poziomach;
dzielnica rekreacyjna w północnej części Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie), nad Pogorią (lewy dopływ Czarnej Przemszy), w otoczeniu lasów sosnowych;
Północnoczeskie Zagłębie Węglowe, Mosteckie Zagłębie Węglowe, Zagłębie Chomutowsko-Mostecko-Cieplickie,
największe zagłębie węgla brunatnego w Czechach, w kraju uściańskim;
jedna z największych na świecie odkrywkowych kopalni rud uranu, we wschodniej Namibii, na pustyni Namib, koło m. Arandis.
dzielnica przem. w północnej części Jaworzna (woj. śląskie);

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

odkrywka «złoże występujące na powierzchni ziemi»
• odkrywkowy • odkrywkowo
kopalnia naziemna, odkrywkowa «zakład górniczy, w którym kopaliny eksploatuje się z powierzchni ziemi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia