odkrywkowych

Encyklopedia PWN

zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
okręg przemysłowy w województwie świętokrzyskim i województwie podkarpackim (głównie w powiecie tarnobrzeskim i powiecie staszowskim), w Kotlinie Sandomierskiej.
górn. podstawowy proces eksploatacji górniczej złoża kopalin stałych, obejmujący: urabianie kopaliny, ładowanie i transport urobku, obudowywanie (kopalniana obudowa) i likwidowanie wyrobisk.
Bingham Canyon
[bı̣ŋəm kạ̈njən],
miejscowość w USA, w stanie Utah, na południe od Wielkiego Jez. Słonego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia