odkrytego

Encyklopedia PWN

geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
Halla zjawisko kwantowe, kwantowy efekt Halla,
zjawisko Halla występujące w strukturach półprzewodnikowych zawierających dwuwymiarowy gaz elektronowy, wywołane polem magnet. o kierunku prostopadłym do płaszczyzny, w której znajduje się gaz;
sztuka rozwijająca się w epoce brązu (3000–ok. 1100 p.n.e.) na terenie późniejszej Grecji (Hellady);
Hooke
[huk]
Robert Wymowa, ur. 18 VII 1635, Freshwater (hrab. Isle of Wight), zm. 3 III 1703, Londyn,
angielski fizyk, biolog, matematyk i wynalazca.
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
IRAS, ang. Infrared Astronomy Satellite, Satelita Astronomii Podczerwieni,
pierwszy specjalistyczny satelita astronomiczny przeznaczony do detekcji i prowadzenia obserwacji kosmicznych źródeł promieniowania podczerwonego.
Kamerlingh-Onnes
[kạ:mərlıŋk ọnəs]
Heike, ur. 21 IX 1853, Groningen, zm. 21 II 1926, Lejda,
fizyk holenderski.
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.
zjawisko historyczne polegające na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji.
astr. naturalny satelita Jowisza; odkryty 1938 przez S.B. Nicholsona.
Marii Śnieżnej, Jaskinia, Schnee-Maria-Höhle,
jaskinia krasowa w środkowej Austrii, w kraju związkowym Salzburg, w południowej części masywu Tennengebirge (Alpy Salzburskie), ok. 40 km na południowy wschód od Salzburga;
Mendel Gregor Johann Wymowa, ur. 22 VII 1822, Hynčice (niem. Heinzendorf), zm. 6 I 1884, Brno,
czeski przyrodnik, zakonnik; twórca teoretycznych podstaw współczesnej genetyki.
fiz. obecnie podstawowa teoria trzech oddziaływań fundamentalnych, czyli oddziaływań elektromagnetycznych i słabych (opisanych jednolitą teorią oddziaływań elektrosłabych Glashowa–Weinberga–Salama teoria) oraz oddziaływań silnych; w ramach chromodynamiki kwantowej Model Standardowy wraz z teorią grawitacji stanowi obecnie podstawę rozumienia zjawisk na najbardziej fundamentalnym poziomie;
cząstki elementarne o ładunku elektr. równym 0, spinie /2 ( = h/2π, h — stała Plancka);
Obir-Tropfsteinhöhlen
[o. trọpfsztainhö:lən],
jaskinie krasowe w Austrii, w masywie Obir (Karawanki), ok. 25 km na południowy wschód od Klagenfurtu;
prazeodym, Pr, praseodymium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 59;
Priestley
[prị:stli]
Joseph Wymowa, ur. 13 III 1733, Birstall Fieldhead (hrab. Yorkshire), zm. 6 II 1804, Northumberland (stan Pensylwania),
angielski chemik, fizyk i filozof.

Słownik języka polskiego PWN

odkryty «nieosłonięty, otwarty»
odkrycie
1. «zdobycie wiedzy o czymś dotychczas niezbadanym, dotarcie do nieznanych obszarów»
2. «stwierdzenie, że w jakimś zakresie prawda jest inna, niż sądzono dotychczas»
3. «o jakiejś osobie, o jakimś dziele, zjawisku itp. uznanych za najlepsze, najciekawsze w danej dziedzinie, a dotąd nieznanych powszechnie»
odkryćodkrywać
1. «odsłonić to, co było zakryte»
2. «zsunąć lub podnieść jakieś nakrycie, które kogoś lub coś przykrywało»
3. «poznać rzecz dotąd nieznaną, natrafić na coś, o czego istnieniu nie wiedziano»
4. «zwrócić uwagę na coś dotąd niezauważonego»
5. «ujawnić coś, co dotąd było skrywane»
6. «wynaleźć jakąś utalentowaną, ale nieznaną osobę i pomóc jej w karierze»
teren odkryty, otwarty «teren, na którym nie ma lasów, większych wzniesień ani zabudowań»
odkryć sięodkrywać się
1. «usunąć z siebie przykrycie»
2. «stać się widocznym»
3. «ujawnić swoje nieokazywane dotąd myśli, uczucia lub pragnienia»
4. «zostać ujawnionym, zdemaskowanym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia