odcisk

Encyklopedia PWN

różnice w sekwencji DNA osobników tego samego gatunku, pozwalające na ich rozróżnienie;
techn. zdolność materiału do przeciwstawiania się odkształceniom plast. (trwałym) przy lokalnym — statycznym lub dynamicznym — wywieraniu nacisku na małą powierzchnię materiału.
chiroterium, Chirotherium,
nazwa nadana rodzajowi tropów kopalnego gada z okresu triasowego, spotykanych na terenie Europy i Ameryki Północnej;
archeol. kultura neolitu strefy stepowo-leśnej wschodniej Europy, rozwijająca się od pocz. IV do połowy III tysiąclecia p.n.e.;
footprinting
[fụtprıntıŋ; ang.],
odcisk palca, odcisk stopy,
genet. technika umożliwiająca badanie oddziaływań DNA–białko.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia