ocen przedziałowych

Encyklopedia PWN

termin występujący w 2 znaczeniach i oznaczający: częstotliwość występowania realizacji zmiennych losowych (cech statystycznych); wielokrotność warunkowych statystyk opisowych (średnich arytmetycznych; średnia, wariancji, odchyleń standardowych itp.). Tak więc wagi statystyczne to liczbowe wielokrotności (ni, i = 1,2,... , k < n ) o sumie równej liczbie jednostek zbiorowości statystycznej (n).
czujnik, sensor:
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia