ocaleć

Encyklopedia PWN

Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, Obywatelskie Komitety Odrodzenia Narodowego (OKON),
organizowane od XII 1981 przez czł. PZPR, ZSL, SD, ZSMP w celu poparcia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i działalności Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
Front Ocalenia Narodowego, Frontul Salvării Naţionale,
XII 1989–II 1990 najwyższy organ władzy państw. w Rumunii;
Komitet Ocalenia Publicznego, fr. Comité de Salut Public,
w okresie rewolucji francuskiej 1789–99 organ władzy wykonawczej, rząd dyktatury jakobinów;
tymczasowy pozakonstytucyjny organ władzy, faktycznie nadrzędny wobec pozostałych władz państw., administrator stanu wojennego w Polsce 1981–83;
Danton
[dãtą̣]
Georges Jacques Wymowa, ur. 28 X 1759, Arcis-sur-Aube, zm. 5 IV 1794, Paryż,
jeden z przywódców rewolucji francuskiej 1789–99, adwokat, wybitny orator.
w czasie okupacji niemieckiej opór zbrojny Żydów zamkniętych w dzielnicy żydowskiej w Warszawie przeciw ostatecznej likwidacji getta, podjętej przez Niemców 19 IV 1943;
Schönberg
[szọ̈:nbrk]
Arnold Wymowa, ur. 13 IX 1874, Wiedeń, zm. 13 VII 1951, Los Angeles,
kompozytor austriacki, główny przedstawiciel wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uznany za właściwego twórcę dodekafonii.
Acheampong
[ạ̈czi:mpoŋ]
Ignatius Kutu, ur. 23 IX 1931, Kumasi, zm. 16 VI 1979, Akra,
polityk ghański, zawodowy oficer;
Aleksander II Romanow, ur. 29 IV 1818, Petersburg, zm. 13 III 1881, tamże,
cesarz rosyjski.
Alter Abraham Mordechaj, ur. 1866, Góra Kalwaria(?), zm. 6 VI 1948, Jerozolima,
syn Judy Arie Lejba, żydowski działacz religijny i społeczny, cadyk;
Amos, żył w 1. poł. VIII w. p.n.e.,
prorok pochodzący z Judy, pierwotnie pasterz, który działał w Izraelu w czasach Jeroboama II;
Antraigues
[ãtrẹ:g]
Emmanuel Henri Louis de Launay d’, hrabia, ur. 12 IV 1753, Villeneuve-de-Berg, zm. 22 VII 1812, Baine k. Londynu,
fr. monarchista, działacz kontrrewolucji w okresie rewolucji fr. 1789–99;
antymonopolowe ustawodawstwo, antytrustowe ustawodawstwo,
ekon. przepisy prawne mające na celu niedopuszczenie do powstawania monopoli oraz ograniczenie stosowania praktyk monopolistycznych, popieranie konkurencji i ochronę konsumentów.
Auschwitz
[uszwıc],
od 2007 Auschwitz-Birkenau Wymowa. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–45),
1940–45 największy hitlerowski obóz koncentracyjny i zagłady w Oświęcimiu-Brzezince;
Babi Jar, ukr. Bạbin jar,
wąwóz między osadami Łukianowka i Syriec, obecnie w granicach Kijowa;
Băsescu
[bəsẹsku]
Traian, ur. 4 XI 1951, Basarabi (okręg Konstanca),
polityk rumuński;
Baszir, Al- Umar Hasan Ahmad, ‘Umar Ḥasan Aḥmad al-Bašīr, ur. 1944, Szandi (Sudan),
polityk sudański;
Batowski Aleksander Benedykt, ur. 18 V 1760, zm. 29 XII 1841,
polityk, dyplomata;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia