obserwacja statystyczna

Encyklopedia PWN

Malinowski Bronisław, ur. 7 IV 1884, Kraków, zm. 16 V 1942, New Haven (USA),
etnolog i antropolog społeczny, współtwórca i główny przedstawiciel funkcjonalizmu.
Quételet
[ketlẹ]
Lambert Adolphe Jacques, ur. 22 II 1796, Gandawa, zm. 17 II 1874, Bruksela,
belgijski matematyk, astronom i statystyk; profesor matematyki — początkowo w Gandawie, następnie w Brukseli;
psychol. zjawisko występujące w świecie ludzi i zwierząt, polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywalnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.
mat., statyst. reguła pozwalająca wyznaczyć nietypowe obserwacje w próbie statystycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia