obróbka cieplna

Encyklopedia PWN

obróbka cieplna, obróbka termiczna:
obróbka cieplna, obróbka termiczna,
obróbka zmieniająca własności mech. i fizyko-chem. metal. przedmiotów przez wywoływanie w nich zmian strukturalnych, zależnych gł. od temp. i czasu przetrzymywania przedmiotu w danej temp.;
proces technol., którego celem jest nadanie wytwarzanym produktom wymaganych kształtów (o. ubytkowa, obróbka plastyczna) albo właściwości fiz. i chem. (obróbka cieplna, obróbka cieplno-chemiczna, obróbka cieplno-plastyczna) bądź magnet. (obróbka cieplno-magnetyczna);
obróbka cieplno-chemiczna, obróbka dyfuzyjna,
proces technol. mający na celu uzyskanie zmian właściwości warstwy wierzchniej poddawanych obróbce przedmiotów w wyniku działania temperatury, czasu i środowiska technologicznego.
proces technol. zmieniający głównie właściwości mech. stali i niektórych stopów nieżelaznych w stanie stałym przez wywołanie w nich zmian strukturalnych, będących efektem łącznego oddziaływania temperatury, czasu i odkształceń plast. (połączenie zabiegów obróbki cieplnej i plast.).
obróbka przedmiotów metal. wykorzystująca cieplne działanie prądu elektr. (do topienia wierzchołków nierówności) i mech. działanie wirującego narzędzia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia