obniżone

Encyklopedia PWN

obniżenie tektoniczne w Centralnych Karpatach Zachodnich między Tatrami na południu a Beskidami Zachodnimi na północy;
Bodzentyńskie, Obniżenie, Niecka Bodzentyńska, Dolina Bodzentyńska,
nieckowate obniżenie w północnej części G. Świętokrzyskich, na wys. 200–260 m;
obniżenie między Wyż. Wieluńską na północnym wschodzie a Progiem Herbskim na południowym zachodzie;
Kumsko-Manyckie, Obniżenie, Kụmo-Mạnyczskaja wpadina,
tektoniczne obniżenie w południowo-zachodniej Rosji, oddziela Przedkaukazie od Niz. Wschodnioeuropejskiej oraz łączy Niz. Kubańską z Niz. Nadkaspijską;
subsekwentne obniżenie w zachodniej części Wyż. Woźnicko-Wieluńskiej;
bruzda tektoniczna na południowym skraju Przedgórza Sudeckiego;
Ścinawki, Obniżenie, czes. Broumovská kotlina,
obniżenie w Sudetach Środkowych (część środkowa w Czechach, skrajne w Polsce), między G. Stołowymi a G. Kamiennymi;
Ścinawskie, Obniżenie, Ścinawski Przełom Odry, Kotlina Ścinawska,
południkowe obniżenie w środkowej części Wału Trzebnickiego, między wzgórzami Dalkowskimi a Trzebnickimi;
równoleżnikowe obniżenie w G. Świętokrzyskich, między Pasmem Świętokrzyskim a Pasmem Klonowskim;
równina w północnej części Bramy Krakowskiej, na l. brzegu Wisły;
region w obrębie Niz. Sasko-Łużyckich, w Polsce (wschodni kraniec) i Niemczech;
równina w zachodniej części Polesia Wołyńskiego, w Polsce i na Ukrainie;

Słownik języka polskiego PWN

obniżenie «teren położony niżej od terenów, które go otaczają»
obniżyćobniżać
1. «uczynić niższym lub umieścić coś na niższym poziomie»
2. «spowodować zmniejszenie czegoś pod względem wysokości, liczby, nasilenia, znaczenia lub wartości»
3. «uczynić dźwięk niższym»
obniżyć sięobniżać się
1. «ulec obniżeniu, opaść poniżej normalnego poziomu»
2. «ulec zmniejszeniu pod względem wielkości, liczby, nasilenia, znaczenia lub wartości»
3. «ulec obniżeniu pod względem brzmienia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia