obiektywna

Encyklopedia PWN

Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
atrybucja
[łac. attributum < tribuere ‘przydzielać’, ‘przyznawać’],
przypisywanie dzieła sztuki o nieznanym autorstwie konkretnemu artyście lub umiejscowienie go w pewnym kręgu artystycznym, szkole lub warsztacie;
audiometria
[łac. audio ‘słyszę’, gr. metréō ‘mierzę’],
zespół metod diagnostycznych oceniających sprawność narządu słuchu.
metoda audiometrii obiektywnej;
metoda audiometrii obiektywnej;
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia