obiektem

Encyklopedia PWN

część zdania, → dopełnienie.
mat. uogólnienie takich pojęć, jak: skalar, wektor, forma różniczkowa, tensor, koneksja;
strumień materii (dżet) wyrzucany z młodych, we wczesnym stadium ewolucji gwiazd (protogwiazd)
droga, most, budowla wodna, budynek itp. wraz z instalacjami i urządzeniami techn., a także tzw. obiekt małej architektury, np. kapliczka, posąg.
autom. tworzenie matematycznych modeli sterowanego obiektu (systemu) na podstawie danych doświadczalnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia