obcy

Encyklopedia PWN

dziennik ogólnoinformacyjny, wyd. 1818–19 w Warszawie; zał. przez B. Kicińskiego i T. Morawskiego;
muz. w teorii harmonii dźwięki nienależące do danego akordu;
dziennik, wyd. (2 razy w tygodniu) 1791–92 w Warszawie;
agenda rządowa powołana 1926 w celu reprezentowania i propagowania kultury pol. poza granicami kraju, działająca do 1939;
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
alienacja
[łac. alienus ‘obcy’, alienatio ‘wyobcowanie’],
proces, w którym to, co przynależy do istoty człowieka lub stanowi wytwór jego pracy staje się dla niego obce jako samodzielna rzeczywistość; jedna z podstawowych kategorii filozofii G.W.F. Hegla, L. Feuerbacha, K. Marksa.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia