ożywienie

Encyklopedia PWN

miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich, na l. wysokim brzegu Ślęzy.
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie aleksandrowskim, w Kotlinie Toruńskiej, na l. brzegu Wisły;
Nikołow Minko, ur. 2 IV 1929, Trojan, zm. 31 XII 1966, Sofia,
bułgarski krytyk i historyk literatury;
naród germański stanowiący podstawową ludność Norwegii (4,3 mln 2000), mieszkają także m.in. w Szwecji i Danii, duże społeczności pochodzenia norweskiego znajdują się w USA (ok. 4,5 mln 2000) i Kanadzie (ok. 350 tys. 1996);
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Doliny Białobrzeskiej, na l. wysokim brzegu Pilicy.
Nowy Ład, ang. New Deal Wymowa,
antykryzysowa polityka społeczno-gospodarcza, realizowana 1933–39 w USA przez administrację prezydenta F.D. Roosevelta;
w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, na Pogórzu Jasielskim, u podnóża północnych stoków Beskidu Niskiego, nad Wisłoką;
Nygaardsvold
[nỵgoszwol]
Johan Wymowa, ur. 6 IX 1879, Hommelvik, zm. 13 III 1952, Trondheim,
polityk norweski;
odrodzenie celtyckie, Celtic Revival, Irish Renaissance,
irlandzki ruch kult. na przeł. XIX i XX w.;
m. powiatowe w województwie małopolskim, na zachodnim krańcu Wyż. Olkuskiej, nad rz. Baba (dorzecze Białej Przemszy).
miasto w województwie mazowieckim, pow. grodzki, w Dolinie Dolnej Narwi, nad Narwią i uchodzącymi do niej dopływami: Omulew i Czeczotka; siedziba pow. ostrołęckiego.
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Warszawskiej, nad Jeziorką, w aglomeracji warsz., od północy graniczy z dzielnicą Warszawa-Ursynów.
pierestrojka
[ros., ‘przebudowa’],
określenie polityki partii komunistycznej w ZSRR dotyczącej zasadniczych przekształceń społeczeństwa i państwa, w węższym znaczeniu — zmian w jednej lub kilku dziedzinach życia społecznego;
Piłsudski Józef Klemens, pseud. Ziuk, Wiktor, Mieczysław, ur. 5 XII 1867, Zułów (Litwa), zm. 12 V 1935, Warszawa,
polityk, mąż stanu, Marszałek Polski.
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Nerem.
ekon. modyfikowanie przebiegu cyklu koniunkturalnego przez sprawujących władzę polityków, mające na celu ożywienie gospodarki w okresie przedwyborczym w celu zyskania poparcia wyborców;

Materiały dodatkowe

Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii

Słownik języka polskiego PWN

ożywienie
1. «podniecenie, poruszenie»
2. «intensyfikacja lub rozkwit czegoś»
ożywićożywiać
1. «przywrócić kogoś do życia»
2. «wywołać podniecenie, uczynić weselszym»
3. «sprawić, że coś staje się intensywniejsze»
4. «pozbawić monotonii, uczynić coś ciekawszym lub ładniejszym»
5. «spowodować, że coś sprawia wrażenie, że żyje»
ożywiony
1. «mający dużo energii»
2. «intensywny lub przybierający na sile»
3. «obdarzony życiem»
ożywić sięożywiać się
1. «stać się weselszym, energiczniejszym»
2. «stać się intensywniejszym, prężniejszym lub bardziej urozmaiconym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia