ożywienie

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie łódzkim, na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Bzurą.
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
Makau, portug. Macao, chiń. Aomen Wymowa, portug. Macau, Specjalny Region Administracyjny Makau, chiń. Aomen Tebie Xingzhengqu, portug. Região Administrativa Especial de Macau,
Specjalny region administracyjny ChRL na południu Chin, nad M. Południowochińskim, na zachodnim brzegu estuarium Rz. Perłowej, naprzeciwko Hongkongu;
m. powiatowe w województwie pomor., na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Żuław Wiślanych, nad Nogatem.
Mayröcker
[mạirökər]
Friederike Wymowa, ur. 20 XII 1924, Wiedeń,
pisarka austriacka;
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, na Równinie Gorzowskiej, nad Jez. Mieszkowickim i rz. Kurzycą (prawy dopływ Odry), na wschodnim skraju Lasów Mieszkowickich, w pobliżu Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.
centrum badawcze, zał. 1972 w Warszawie na mocy decyzji akademii nauk: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR;
Międzynarodowe Targi Poznańskie, początkowo Targi Poznańskie,
targi zorganizowane 1921 jako impreza krajowa;
młodzi gniewni, ang. angry young men Wymowa,
grupa pisarzy ang. debiutujących ok. 1956 i twórców filmowych;
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, na Wysoczyźnie Rawskiej, nad Mogielanką (lewy dopływ Pilicy).
m. powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Jez. Mogileńskim i przepływającą przez nie rz. Panna.
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, na Wysoczyźnie Rawskiej.
Mujżel Jan, ur. 21 II 1923, Mokniuny (Litwa), zm. 8 VII 2006, Warszawa,
ekonomista;
Myslbek Josef Václav Wymowa, ur. 20 VI 1848, Praga, zm. 2 VI 1922, tamże,
rzeźbiarz czeski;
m. powiatowe w województwie zachodniopomorskim, na Pojezierzu Myśliborskim, nad Jez. Myśliborskim i rz. Myślą oraz niewielkim Jez. Królewskim.
m. powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na pograniczu Doliny Środkowej Noteci, Kotliny Toruńskiej oraz Pojezierza Krajeńskiego, na pr. brzegu Noteci, przy wlocie Kanału Bydgoskiego.
piśmiennictwo powstałe na terenie Niderlandów.
teatr rozwijający się na terenie Niderlandów.

Materiały dodatkowe

Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii

Słownik języka polskiego PWN

ożywienie
1. «podniecenie, poruszenie»
2. «intensyfikacja lub rozkwit czegoś»
ożywićożywiać
1. «przywrócić kogoś do życia»
2. «wywołać podniecenie, uczynić weselszym»
3. «sprawić, że coś staje się intensywniejsze»
4. «pozbawić monotonii, uczynić coś ciekawszym lub ładniejszym»
5. «spowodować, że coś sprawia wrażenie, że żyje»
ożywiony
1. «mający dużo energii»
2. «intensywny lub przybierający na sile»
3. «obdarzony życiem»
ożywić sięożywiać się
1. «stać się weselszym, energiczniejszym»
2. «stać się intensywniejszym, prężniejszym lub bardziej urozmaiconym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia