ożywienie

Encyklopedia PWN

komunitaryzm
[łac. communis ‘wspólny’, ‘powszechny’],
komunitarianizm,
nurt we współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz filozofii etyki zrodzony z krytyki metodologicznych, epistemologicznych, antropologicznych i etycznych założeń liberalizmu.
urzędowe stosunki między państwami ustanawiane wyłącznie na podstawie wzajemnej zgody, w celu realizacji funkcji konsularnych i utrzymywane za pośrednictwem specjalnych organów państw., zw. konsulatami lub urzędami konsularnymi, także przedstawicielstw dyplomatycznych (wydziałów i stanowisk konsularnych).
dyskusyjne forum utworzone 1945 przez Koło Naukoznawcze Asystentów Uniw. Jagiellońskiego pod kierownictwem M. Chojnowskiego;
twórczość artystyczna Koptów.
miasto w województwie zachodniopomorskim, na Równinie Białogardzkiej, nad Dzierżęcinką (uchodzi do jez. Jamno), 10 km od Morza Bałtyckiego; pow. grodzki, siedziba pow. koszalińskiego.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
m. powiatowe w województwie lubelskim, na północno-wschodnim skraju Działów Grabowieckich, u ujścia Żółkiewki do Wieprza.
Law
[lo:]
John of Lauriston Wymowa, ur. 16 IV 1671, Edynburg, zm. 21 III 1729, Wenecja,
szkocki finansista i ekonomista.
miasto powiatowe w województwie podkarpackim, na pograniczu Doliny Dolnego Sanu i Płaskowyżu Kolbuszowskiego, nad Jagodą (lewy dopływ Sanu).
López Rodó
[lọpes rodọ]
Laureano, ur. 18 XI 1920, Barcelona, zm. 11 III 2000, Madryt,
polityk hiszpański;
m. powiatowe w województwie lubelskim, na Wysoczyźnie Lubartowskiej, na l. brzegu Wieprza.
Luksemburg, luksemb. Lëtzebuerg, fr. Luxembourg Wymowa, niem. Luxemburg,
stolica Luksemburga i ośrodek adm. dystryktu Luksemburg, w południowej części kraju, nad rz. Alzette i jej dopływem Pétrusse.

Materiały dodatkowe

Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii

Słownik języka polskiego PWN

ożywienie
1. «podniecenie, poruszenie»
2. «intensyfikacja lub rozkwit czegoś»
ożywićożywiać
1. «przywrócić kogoś do życia»
2. «wywołać podniecenie, uczynić weselszym»
3. «sprawić, że coś staje się intensywniejsze»
4. «pozbawić monotonii, uczynić coś ciekawszym lub ładniejszym»
5. «spowodować, że coś sprawia wrażenie, że żyje»
ożywiony
1. «mający dużo energii»
2. «intensywny lub przybierający na sile»
3. «obdarzony życiem»
ożywić sięożywiać się
1. «stać się weselszym, energiczniejszym»
2. «stać się intensywniejszym, prężniejszym lub bardziej urozmaiconym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia