ożywienie

Encyklopedia PWN

alchemia
[arab. al-kimyā ‘kamień filozoficzny’, ‘alchemia’],
rozwinięta głównie w średniowieczu, oparta na gnozie, filozofia przyrody tłumacząca mistycznymi rozumowaniami obserwowane w przyrodzie przemiany, które wszystkie miały prowadzić do uszlachetnienia materii nieożywionej i ożywionej.
animacja
[łac.],
ożywienie, ożywianie.
animacja
[łac.],
film dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek w poszczególnych fazach ruchu, które przy wyświetlaniu w sposób ciągły dają na ekranie efekt ożywienia martwych kształtów.
animato
[wł.],
muz. określenie wykonawcze: z ożywieniem.
Appalachia
[äpəlẹıcziə],
region górzysto-wyżynny we wschodniej części USA, w południowych Appalachach, gł. w stanach: Pensylwania, Ohio, Wirginia Zachodnia, Kentucky i Alabama;
Appia Adolphe, ur. 1 IX 1862, Genewa, zm. 29 II 1928, Nyon,
szwajcarski teoretyk teatru i scenograf.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia