ożywienie

Encyklopedia PWN

Isakowicz Izaak Mikołaj, ur. 6 VI 1824, Łysiec (wsch. Galicja), zm. 29 VI 1901, Lwów,
arcybiskup metropolita lwow. obrządku ormiańskokatol. (od 1882);
Jachymów, Jáchymov,
m. w zachodnich Czechach, w kraju karlowarskim, u podnóża Rudaw, na północ od Karlowych Warów, na wys. 672 m.
Jakub Świnka, data ur. nieznana, zm. 4 III 1314,
arcybiskup gnieźnieński;
Jampol, Jampil, Yampil,
m. na Ukrainie, w obwodzie winnickim, na l. brzegu Dniestru.
miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną; pow. grodzki, siedziba powiatu kaliskiego.
Karol III, z dynastii Burbonów, ur. 20 I 1716, Madryt, zm. 14 XII 1788, tamże,
książę Parmy i Piacenzy 1731–35, król Neapolu i Sycylii 1735–59, król Hiszpanii 1759–88, syn Filipa V hiszp., przyrodni brat Ferdynanda VI, ojciec Karola IV hiszp. i Ferdynanda IV (króla Neapolu i Sycylii);
kartografia
[gr.],
dziedzina nauki i techniki obejmująca teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów, modeli plastycznych i innych;
grupa ludności zamieszkująca Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza Zachodniego, potomkowie wschodniej gałęzi nadbałtyckich plemion zachodniosłowiańskich.
Katalonia, Cataluña Wymowa, katalońskie Catalunya,
region autonomiczny i kraina historyczna w północno-wschodniej Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym;
Kolej Dęblin–Dąbrowa Górnicza, Kolej Iwangorodzko-Dąbrowska,
linia kolejowa uruchomiona 1885, łączyła Dęblin (wówczas Iwangorod) i Zagłębie Staropolskie z Zagłębiem Dąbrowskim;

Materiały dodatkowe

Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii

Słownik języka polskiego PWN

ożywienie
1. «podniecenie, poruszenie»
2. «intensyfikacja lub rozkwit czegoś»
ożywićożywiać
1. «przywrócić kogoś do życia»
2. «wywołać podniecenie, uczynić weselszym»
3. «sprawić, że coś staje się intensywniejsze»
4. «pozbawić monotonii, uczynić coś ciekawszym lub ładniejszym»
5. «spowodować, że coś sprawia wrażenie, że żyje»
ożywiony
1. «mający dużo energii»
2. «intensywny lub przybierający na sile»
3. «obdarzony życiem»
ożywić sięożywiać się
1. «stać się weselszym, energiczniejszym»
2. «stać się intensywniejszym, prężniejszym lub bardziej urozmaiconym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia