ożywienie

Encyklopedia PWN

spółka akcyjna działająca 1922–47, której celem była budowa kolei elektr. w Polsce;
stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu podyktowana względami ekonomicznymi (emigracja);
działalność artystyczna Etrusków zamieszkujących tereny środkowej Italii, między Morzem Tyrreńskim, Tybrem i Arno, od IX do I w. p.n.e.
proces przyrodniczy prowadzący na przestrzeni wielu pokoleń do kierunkowych zmian na najróżniejszych poziomach organizacji świata ożywionego od zmian budowy, sposobu funkcjonowania i zachowania się organizmów w kolejnych ich pokoleniach, poprzez zmiany kategorii ekologicznej grup organizmów i ich znaczenia w ekosystemach, aż po zmiany struktury ekologicznej i biogeograficznej życia na Ziemi.
Ezofowicz Rabinkowicz Michel, data ur. nieznana, zm. po 14 III 1529 a przed 1533,
brat Jana, kupiec i bankier żydowski;
Fokolarini, Movimento dei Focolari,
międzynarodowy ruch katolicki, zał. 1943 w Trydencie (Włochy) przez Ch. Lubich
Fort
[fo:r]
Paul, ur. 1 II 1872, Reims, zm. 20 IV 1960, Montlhéry,
pisarz francuski;
Gabriel
[gẹıbriəl]
Peter, ur. 13 V 1950, Chobham,
ang. wokalista, pianista, flecista i kompozytor;
miasto wojewódzkie (woj. pomor.), pow. grodzki, przy ujściu Wisły do Zat. Gdańskiej.
Ghazali, Al- Abu Hamid Muhammad, Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ḡazālī, Algazel, ur. 1058, Tus, zm. 18 XI 1111, tamże,
muzułmański teolog, filozof i mistyk.
Glatsztejn Jakub, ur. 1896, Lublin, zm. 1971, Nowy Jork,
żydowski poeta, prozaik, krytyk i publicysta, tworzący w języku jidysz;
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1920 pod nazwą Tow. Przyjaciół Nauk o Śląsku, z siedzibą w Katowicach;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.

Materiały dodatkowe

Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii

Słownik języka polskiego PWN

ożywienie
1. «podniecenie, poruszenie»
2. «intensyfikacja lub rozkwit czegoś»
ożywićożywiać
1. «przywrócić kogoś do życia»
2. «wywołać podniecenie, uczynić weselszym»
3. «sprawić, że coś staje się intensywniejsze»
4. «pozbawić monotonii, uczynić coś ciekawszym lub ładniejszym»
5. «spowodować, że coś sprawia wrażenie, że żyje»
ożywiony
1. «mający dużo energii»
2. «intensywny lub przybierający na sile»
3. «obdarzony życiem»
ożywić sięożywiać się
1. «stać się weselszym, energiczniejszym»
2. «stać się intensywniejszym, prężniejszym lub bardziej urozmaiconym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia