oś obrotu

Encyklopedia PWN

prosta, na której leżą środki okręgów opisywanych przez punkty bryły sztywnej poruszające się ruchem obrotowym
oś symetrii, oś obrotu,
krystal. makroskopowy element symetrii figury geom.;
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
astr. prosta przechodząca przez środek sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi;
prosta, wokół której Ziemia dokonuje obrotu w ciągu doby gwiazdowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia