o harmonicznym

Encyklopedia PWN

Schubert
[szụ:bərt]
Franz Wymowa, ur. 31 I 1797, Lichtenthal k. Wiednia, zm. 19 XI 1828, Wiedeń,
kompozytor austriacki.
mat. szereg trygonometryczny postaci:
Szostakowicz Dmitrij D., ur. 25 IX 1906, Petersburg, zm. 9 VIII 1975, Moskwa,
kompozytor rosyjski, jeden z najwybitniejszych symfoników XX w..
ton
[gr.],
fiz., muz. dźwięk prosty (harmoniczny) o jednej częst., uzyskiwany np. w chwilę po pobudzeniu widełek strojowych, także jeden z tzw. t. górnych, harmonicznych lub składowych dźwięku, czyli alikwotów;
alikwoty
[łac. aliquot ‘kilka’],
tony harmoniczne, tony górne, tony składowe, przytony,
fiz., muz. sinusoidalne tony składowe dźwięku słyszalnego o drganiu okresowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia